Annonce
Læserbrev

Træpolitik i Holstebro Kommune

Annonce

Debat: Åbent brev til Teknisk udvalg samt forvaltningen Teknik og Miljø i Holstebro Kommune:

Der skal lyde en stor ros til forvaltningen i Teknik og Miljø for deres behandling af træsagerne på henholdsvis Knud Rasmussens Vej/Engvej samt på Birkestiparken. Indstillingerne til Teknisk Udvalg vidner om en meget seriøs sagsbehandling.

Der skal dog også lyde en stor ros til politikerne i Teknisk Udvalg for deres behandling af sagerne. Vi kan ikke få for mange træer i byen, og det tager frygtelig lang tid at få så store træer, som disse to sager handler om.

Men vi skal videre, derfor vil vi opfordre Teknisk Udvalg samt forvaltningen til hurtigt at få udarbejdet en træpolitik i Holstebro Kommune. En politik, som kan forstærke de klare signaler, som de tre deltagende arkitektteams i Holstebro Udviklings konkurrence om midtbyens udvikling har sat for midtbyens grønne profil.

En række kommuner har for længst gennemført en træpolitik. Se for eksempel på Frederiksberg Kommune.

Store majestætiske træer skal vi værne om. En træpolitik skal samle og give overblik over det store arbejde med træer. En sådan politik skal ses i sammenhæng med Kommuneplanen og Arkitekturpolitikken, den skal ses i sammenhæng med klimaudfordringer, med ønsket om en større biodiversitet, og ikke mindst skal den skabe grobund for et bedre miljø, hvor man kan opleve Holstebro, som en tryg, grøn og levende by, hvor der vel at mærke også er plads til udvikling.

I disse tider med fokus på klimaforandringer er det endnu vigtigere med en træpolitik - eller måske skal det bare kaldes en grøn politik, og dette skal ikke kun omfatte de kommunale arealer, men også træer i private haver, parker og på kirkegårdene.

Alle træer har betydning for de bynære naturoplevelser, de er vigtige som faunapassager for fugle, insekter og andre dyr, de er med til at præge mikroklimaet i de lokale miljøer, give læ og skygge og ikke mindst skabe identitet og attraktive grønne byrum.

Træpolitikken kunne have følgende konkrete pejlemærker:

  1. Man skal kunne se mindst ét træ fra enhver bolig.
  2. Kommunen skal løbende vurdere vitalitetsgraden og sundhedstilstanden for de kommunale træer, gerne hvert år.
  3. Kommunen skal kunne rådgive private med henblik på bevaring af træer samt nyplantning/fældning i områder, der har stor betydning for kommunen.
  4. Træer over 25 år skal beskyttes.
  5. Der skal sikres en høj artsdiversitet, for eksempel maksimum 15 procent træer af samme art.
  6. Træpolitikken vil kunne styrke den lokale opfølgning i forhold til at leve op til FN’s 17 verdensmål.

Tænk, hvad man kan få ud af en klar behandling af en konkret sag i såvel forvaltning som politisk udvalg.

Vi må snarest have en træpolitik i kommunen, mener læserbrevsskribenterne. Arkivfoto: Morten Stricker
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Lemvig

Første soja-båd til Thyborøn

Annonce
Læserbrev

Politik. Vi skal arbejde os ud af klimakrisen

Debat: Som konservativ energiordfører er jeg meget tilfreds med den nye klimalov, hvor Danmark igen viser omverdenen, at vi vil gå forrest i den grønne omstilling. Med klimaloven forpligter vi os til at reducere Danmarks CO2-udspil med 70 procent i 2030 og være helt klimaneutrale i 2050. Det er meget ambitiøst, men jeg tror på, at det kan lade sig gøre, hvis vi fortsætter med mere energi fra vindmøller og mere omstilling til el fremfor fossile brændstoffer. Vi har ikke alle løsninger i dag, men vi kan omvendt ikke sidde med hænderne i skødet. Selvom vi ikke kender hele vejen, kan vi godt sige, at vi kender målet. Det har jeg også noteret mig, at erhvervslivet mener. Vækst og arbejdspladser er forudsætningen for vores børns fremtid, og ikke mindst for den grønne omstilling. Den grønne omstilling handler ikke om, at vi skal lukke og slukke for hele for vores samfund, men om at udvikle vores samfund til at blive CO2-neutralt om 30 år. Allerede før valget sagde vi, at vi ønskede en ny klimalov med bindende femårige delmål og et styrket klimaråd. Det har vi også fået i aftalen, og det er vi selvfølgelig rigtig glade og stolte af. Derudover har vi sikret, at den grønne omstilling sker sammen med erhvervslivet. Kvoteannulleringer vil blive brugt i mindst muligt omfang, fordi vi har sikret, at aftalepartierne skal være enige om at bruge dem. Vi skal arbejde os ud af krisen, og vores hensigt er at skabe en grønne omstilling på en billig og effektiv måde, der skaber jobs. Vi skal lave grøn omstilling uden at revolutionere vores hverdag og traditioner. Vi skal hverken stoppe med at spise dansk mad, eller lukke produktionen i Danmark så vi mister vores jobs. Vi skal ikke holde op med at bruge strøm, men vi skal bruge grøn strøm og bruge den effektivt – og huske at slukke lyset efter os. Det er sund fornuft. Vi skal finde ud af, hvordan vi gør tingene smartere. Erhvervslivet er allerede gået foran, og de ser potentiale i den grønne omstilling og masser af jobs. I Danmark er vi heldigvis rigtig dygtige til at tænke innovativt og få det bedste ud af de teknologiske muligheder. Derfor er vores virksomheder også klar til at udvikle de løsninger der gør, at vi kan få en grønnere hverdag uden at skulle opgive flæskestegen til jul og sommerferien til de varme lande.