Annonce
Læserbrev

Status. Projekt ”Genetablering af Tvis trinbræt”

Annonce

Debat: Tak til Henrik Bohl Pedersen for i sit læserbrev af den 13. november på Dagbladets hjemmeside at spørge ind til status på projekt ”Genetablering af Tvis trinbræt”.

Status er, at aftalen om ”Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.” fra den 9. juni 2017 er udformet sådan, at den kommende operatør forpligtes til at betjene op til fem nye stationer – Jerne, Laurbjerg, Stilling, Tvis og Sparkær. Forligsparterne bag aftalen er Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Genudbuddet løber fra december 2020 og otte år frem med option på forlængelse i yderligere to år, og omfatter bl.a. strækningen Struer-Holstebro-Herning-Vejle. Arriva vandt efterfølgende udbuddet.

Så staten har sørget for, at toget standser i Tvis, såfremt Tvis trinbræt måtte blive anlagt i udbuddets løbetid. Så langt - så godt!

Men hvem skal så bekoste genetableringen af Tvis trinbræt? Det er den gordiske knude, der henstår uløst. Det handler om betaling for en nærmere undersøgelse af, hvad det koster at genetablere trinbrættet, og så selvfølgelig afholdelsen af den endelige anlægsomkostning.

Transport- og Boligministeriet anslog den 28. marts 2017 i en overslagsberegning, at en genetablering af Tvis trinbræt koster 17,0 mio. kr. plus 8,5 mio. kr. i 50 procent sikkerhedsmargin. Det kan dog gøres billigere. Det viste Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke 88 den 28. februar 2019, som bl.a. indeholdt en statslig bevilling på i alt 34,5 mio. kr. til en grundløsning for genetablering af både Laurbjerg og Stilling station. Men det kan gøres endnu billigere. Hvis man eksproprierer den gamle stationsbygning og river den ned, så er der direkte adgang til perronen ud til det eksisterende vigespor. En løsning der næppe kan koste mere end 10 mio. kr.

Fra støtteforeningen har vi løbende presset på for, at man fra statens side af afsætter en bevilling til en nærmere undersøgelse af Tvis trinbræt, så der kan blive udarbejdet et statsligt beslutningsgrundlag. Det gjorde man med Laurbjerg og Stilling station, da man i Bedre og Billigere Kollektiv Trafik forligskredsen den 15. juni 2017 bevilligede 2 x 2 mio. kr. til det formål. En forligskreds der, efter at Dansk Folkeparti opsagde forliget i forbindelse med folketingsvalget den 5. juni 2019, nu består af partierne Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Det er hos denne gruppe af partier, at støtteforeningen forsøger at finde opbakning til bevilling af de nødvendige statslige midler, der kan bane vejen for en genetablering af Tvis trinbræt.

Fra støtteforeningens side af så mener vi, at en genetablering af Tvis trinbræt er en statslig anlægsopgave. Det er trods alt på en statslig jernbanestrækning, at anlægsprojektet skal etableres. Om et kommunalt medfinansieringstilskud er muligt er til gengæld svært at sige. Holstebro Kommunes økonomi er i disse år stærkt udfordret. Men selvfølgelig appellerer vi til alle relevante politiske beslutningstager om at bidrage til at fremme beslutningen om en statslig genetablering af Tvis trinbræt. En realisering af projektet vil have store positive effekter for Tvis såvel som for Holstebro Kommune.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
Annonce
Annonce
Læserbrev

Energinet. Banditter i habitter

Debat: Penge og politik har det åbenbart med at have en skadelig indflydelse på ærlighed og ordentlighed. Det er set mange gange, og den igangværende masteskandale er endnu et eksempel i rækken. Energinet ønskede en 170 kilometer lang højspændingslinje etableret ned gennem Vestjylland med luftledninger, der hænger på over 400 master. Den er helt åbenlyst, at de helt store tabere ved dette projekt er de mennesker, som får masterne som nabo, da de mister herlighedsværdi og får værdiforringet deres ejendomme - i nogle tilfælde mister de deres hjem og livsgrundlag. Men det kommer også til at gå ud over el-forbrugerne gennem højere el-priser. Men der er ikke kun tabere. Der er naturligvis også vindere. Og vinderne er Energinet. Energinet ønskede projektet gennemført og fik opbakning til det. Det er nemlig en forudsætning for en anden el-forbindelse: Viking link til England. Alle midler blev taget i brug, så forløbet blev ikke kønt. For eksempel skulle konsulenter levere en uvildig bedømmelse af projektet, men de blev holdt grundigt i ørerne af Energinet, således at muligheden for at grave kablet ned i jorden fremstod som umuligt. Den daværende energiminister (Energinet er statsejet) fortalte folketinget, at der ikke var lavet miljøberegninger for de to sammenhængende projekter, hvilket ikke var korrekt. Han havde fået beregninger, som viste en stor stigning i CO2-udledningen. Han begrundede også projektet med hensynet til forsyningssikkerheden, hvilket eksperter efterfølgende gennemhullede - forsyningssikkerheden på el-området er i særklasse i Danmark. Endvidere rodede han sig ud i en forklaring om, at danske vindmøller til tider stod stille på grund af manglende kabling i Danmark. Men sandheden er, at det er manglende kabling i Tyskland, som er årsagen til det. Vi må have ærligheden og ordentligheden tilbage. Som konsekvens af sagens forløb må opførelsen af el-forbindelserne udskydes, indtil sagen er uvildig belyst og behandlet igen politisk. Andet vil være en skandale i skandalen.