Annonce
Læserbrev

Høfde 42. Lad være med at bruge vores egn som kemisk losse- og legeplads for resten af Danmark

Annonce

Debat: Kære Miljøminister Lea Wermelin,

Hvis ikke formålet med de to forsøgsprojekter ved Høfde 42 depotet på Harboøre Tange, er, at depotet skal renses op, hvad er så formålet?

Det har måske aldrig været planen, at Høfde 42 depotet eller de andre generationsforureninger skulle fjernes?

Høfde 42 depotet blev i 2007 uofficielt udlagt til forsøgsområde af Lemvig Kommune, Amt/Region og Miljøstyrelsen - og det er der endnu ikke ændret et komma ved siden.

Det der trigger hele denne sag om generationsforureninger er, at man bruger illusionen om: En nær forestående oprydning af Høfde 42 depotet, hvis forsøgene lykkedes.

Lokalbefolkningen på Harboøre Tange og den øvrige del af den danske befolkning kan så leve i den tro, at der virkelig skal ske en oprydning – derved kan man (regionen, Fortum, Cheminova og kommunen) få arbejdsro, mens forsøgene står på – for derefter (storpolitisk – regeringen, altså dig; miljøministeren) at lukke det hele ned igen (som i 2013), hvilket vi vil se de næste måneder eller halve år.

Efter at røgen så har lagt sig, vil vi på Harboøre Tange opdage, at vi har fået endnu en forurenende virksomhed til området.

Man skal være meget naiv, hvis man tror Fortum skrotter sit anlæg til 10 millioner kroner (1/3 statsmidler) efter kun seks måneder.

En af Fortums store kunder er FMC-Cheminova, det har derfor - og højest sandsynligt - været et led i Fortums fremtids strategi, at bruge forsøgsprojekterne til at etablere sig på Harboøre Tange.

Hvis formålet med placeringen af Fortum på Harboøre Tange/Rønland, også havde været at servicere Cheminova - samtidig med, at Fortum rensede op efter fabrikkens tidligere svineri, som Høfde 42 depotet, Den gl. Fabriksgrund og Rønland, ville jeg ikke kny.

Lad os derfor få en garanti for oprydning, før I placerer endnu mere kemi på Harboøre Tange.

Hvis man kan sin miljøhistorie vil man huske, at fortidens Fortum (Kommune Kemi) i august 1987 også forsøgte at etablere sig med endnu en afdeling af Kommune Kemi på Harboøre Tange.

Hvem er så interesseret i at få mere kemisk industri til området, før der er ryddet op efter tidligere tiders svineri – lokalpolitikerne måske?

Her vil politikerne i Lemvig Kommune juble – vækst og nye arbejdspladser og måske et kødben til Klimatoriet. Selve oprydningen på Harboøre Tange har de ikke vist den store interesse for.

Miljøstyrelsen mener, at Harboøre Tange og Rønland er et udmærket- og endda et ideelt sted for den forurenende industri og dens affald – der bor jo næsten ingen mennesker og det er nær til hav og fjord (artikel juli 2019).

Jeg kan fortælle, hvad jeg ser i min fremtid-kikkert - og skal der placeres andet - eller endnu mere forurenende industri på Harboøre Tange, som politikerne i Lemvig Kommune og Miljøstyrelsen tilsyneladende ønsker, så skal det ske på et oplyst grundlag over for befolkningen på Harboøre Tange.

Hvad med fiskeri erhvervet og turisterhvervet, er de blevet spurgt?

Det er måske naivt at tro, at lokalbefolkningen på Harboøre Tange har nogen indflydelse på det, jeg her skitserer, men det er lusk, hvis man opfører mere forurenende industri på Harboøre Tange under påskud af, at det er forsøgsprojekter, uden at spørge lokalbefolkningen.

Så kære Miljøminister Lea Wermelin, vi elsker også vores land og vores egn. Ryd op efter jer og lad være med at bruge vores egn som kemisk losse- og legeplads for resten af Danmark.

Bjarne Hansen. Arkivfoto: Johan Gadegaard
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
112

Ung mand kørte galt på Strandvejen

Annonce
Lemvig

Så er der sat dato på ny kostskole

Annonce
Læserbrev

Vester Husby. Som at argumentere for udstykning af parcelhusgrunde i Holstebro Lystanlæg

Debat: Åbent brev til Økonomiudvalgets medlemmer i Holstebro Kommune, Vester Husby Grundejerforening (VHGF) ser, at Økonomiudvalget på sit møde den 13.12.2019 skal tage stilling til, hvorvidt kommunen skal ”igangsætte planlægning af sommerhusudstykning i Vester Husby/Græm Kær samt udarbejde proces for inddragelse af interessenter i planlægningen”. Som grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen henvises til tidligere drøftelser og et borgermøde den 11. september med fremlæggelse af et forslag til udstykning af arealerne. VHGF må konstatere, dels ved læsning af offentligt tilgængeligt materiale dels ved opnåelse af aktindsigt i kommunens sagsbehandling, at der ikke er sket en seriøs diskussion af fremførte argumenter imod en udstykning eller af den brede lokale modstand mod planer herom. VHGF må tværtimod konstatere, at tidligere skriftlige tilsagn om at blive inddraget i processen ikke er sket. Heller ikke på det nævnte borgermøde foregik der nogen seriøs diskussion, hverken af argumenterne for og imod udstykning eller af den fremlagte plan, der blev fremlagt stærkt misvisende angående visualisering, udsyn, biodiversitet og landskabstyper. Den knappe tid blev brugt til en række indlæg, der med henvisning til faktuelt forkerte oplysninger blev fremført som argumenter for udstykning. Og det i mødeindkaldelsen omtalte referat af borgermødet er, som tidligere påtalt, yderligere stærkt misvisende med en klar tendens til at forbigå fremførte argumenter imod udstykning og det fremlagte forslag. Kommunens forvaltning har ikke fremskaffet et seriøst beslutningsgrundlag for så drastisk en beslutning, som det vil være at beslutte en planlægning for udstykning. Argumenterne mod udstykning er mange. Vi skal her blot nævne: Udstykning vil medføre negative konsekvenser for Natura 2000 områder og andre tilstødende fredede områder. Udstykning vil føre til øget CO2 udledning og tager ikke hensyn til klimamæssigt bestemte grundvandsændringer. Udstykning vil indebære brud med regler for troværdig planlægning og god forvaltningsskik, herunder som noget nyt at udstykke mellem havet og et eksisterende sommerhusområde og øge biltrafik på tværs af eksisterende sommerhusgrunde med direkte påvirkning af fredede områder. Udstykning vil indebære en tilsidesættelse af lokale borgeres ønsker. Udstykning vil ødelægge et af landets smukkeste sommerhusområder ifølge beboere, turister og eksperter. Borgmesterens forsvar for at tilsidesætte landspolitikeres bestræbelser på at føre en ansvarlig klima- og miljøpolitik er lokale interesser, nemlig kortsigtede økonomiske interesser. Det svarer til at argumentere for udstykning af attraktive parcelhusgrunde i Holstebro Lystanlæg. Men det gør man bare ikke – og man udstykker heller ikke Vester Husbys grønne arealer!