Annonce
Debat

Debat:Luk for landbrugsstøtten til mafia-lande

Annonce

Landbrug: Alt for længe har Ungarns premierminister, Viktor Orbán, på ægte mafiavis svindlet med EU’s landbrugsstøtte. Millioner af euro er endt i lommerne på Orbáns venner og politisk allierede, alt imens premierministeren har kunnet nyde godt af et handlingslammet EU. Det er forargeligt. For at stoppe det, skal vi gennemføre en totalomlægning af landbrugsstøtten.

Det var The New York Times, som for nyligt afslørede, hvordan ikke blot Ungarn, men en række af baltiske EU-lande, systematisk har svindlet med EU’s landbrugsstøtte. Det er ingen hemmelighed, at der blandt nogle medlemslande findes stærke antidemokratiske og korrupte kræfter. Sagen her er blot den seneste, men den udstiller, at problemerne stikker dybere end hidtil antaget.

Problemet er, at tildelingen af landbrugsstøtte grundlæggende afhænger af et givent landbrugs areal. Med andre ord er det dem med mest jord, som får flest penge. Orbán har gennem en årrække bortaktioneret store landbrugsarealer til sine allierede, og med jorden følger landbrugsstøtten. I Ungarns tilfælde er det årligt 1,2 milliarder euro.

Næsten halvdelen af Ungarns befolkning lever i landbrugsområder. 85 procent af alle Ungarns landbrug er små med arealer på under fem hektar. Landbrugsstøtten er tiltænkt opretholdelsen af netop små og svage landbrug, men ender primært i hænderne på Orbáns politiske elite.

Som løsning er der behov for en totalomlægning af EU’s landbrugsstøtte. Finland, der for tiden har formandsskab i EU, har meldt ud, at tildelingen af midler bør afhænge af, om medlemslandene overholder grundlæggende demokratiske principper. Forstår Orbán ikke det, må kassen smækkes i.

Det skal ikke være mængden af jord, der afgør, hvordan pengene fordeles. Samtidig skal det bedre kontrolleres, at støtten er socialt retfærdig, så den ender hos de små og afhængige landbrug, snarere end i hænderne på korrupte politikere.

Men der skal mere til: landbrugsstøtten skal gøres grøn, så den udelukkende gives til landbrug, der omstiller sig til mindre forurenende produktion.

EU har for længe vendt det blinde øje til. Det skal være slut med snak. Landbrugsstøtten skal totalomlægges, så vi kan sikre et EU, der går forrest i den grønne omstilling og tager hensyn til sine borgere. Jeg foreslår, at vi starter hos Orbán.

Niels Fuglsang
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce
112

Ung mand kørte galt på Strandvejen

Annonce
Lemvig

Så er der sat dato på ny kostskole

Annonce
Læserbrev

Vester Husby. Som at argumentere for udstykning af parcelhusgrunde i Holstebro Lystanlæg

Debat: Åbent brev til Økonomiudvalgets medlemmer i Holstebro Kommune, Vester Husby Grundejerforening (VHGF) ser, at Økonomiudvalget på sit møde den 13.12.2019 skal tage stilling til, hvorvidt kommunen skal ”igangsætte planlægning af sommerhusudstykning i Vester Husby/Græm Kær samt udarbejde proces for inddragelse af interessenter i planlægningen”. Som grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen henvises til tidligere drøftelser og et borgermøde den 11. september med fremlæggelse af et forslag til udstykning af arealerne. VHGF må konstatere, dels ved læsning af offentligt tilgængeligt materiale dels ved opnåelse af aktindsigt i kommunens sagsbehandling, at der ikke er sket en seriøs diskussion af fremførte argumenter imod en udstykning eller af den brede lokale modstand mod planer herom. VHGF må tværtimod konstatere, at tidligere skriftlige tilsagn om at blive inddraget i processen ikke er sket. Heller ikke på det nævnte borgermøde foregik der nogen seriøs diskussion, hverken af argumenterne for og imod udstykning eller af den fremlagte plan, der blev fremlagt stærkt misvisende angående visualisering, udsyn, biodiversitet og landskabstyper. Den knappe tid blev brugt til en række indlæg, der med henvisning til faktuelt forkerte oplysninger blev fremført som argumenter for udstykning. Og det i mødeindkaldelsen omtalte referat af borgermødet er, som tidligere påtalt, yderligere stærkt misvisende med en klar tendens til at forbigå fremførte argumenter imod udstykning og det fremlagte forslag. Kommunens forvaltning har ikke fremskaffet et seriøst beslutningsgrundlag for så drastisk en beslutning, som det vil være at beslutte en planlægning for udstykning. Argumenterne mod udstykning er mange. Vi skal her blot nævne: Udstykning vil medføre negative konsekvenser for Natura 2000 områder og andre tilstødende fredede områder. Udstykning vil føre til øget CO2 udledning og tager ikke hensyn til klimamæssigt bestemte grundvandsændringer. Udstykning vil indebære brud med regler for troværdig planlægning og god forvaltningsskik, herunder som noget nyt at udstykke mellem havet og et eksisterende sommerhusområde og øge biltrafik på tværs af eksisterende sommerhusgrunde med direkte påvirkning af fredede områder. Udstykning vil indebære en tilsidesættelse af lokale borgeres ønsker. Udstykning vil ødelægge et af landets smukkeste sommerhusområder ifølge beboere, turister og eksperter. Borgmesterens forsvar for at tilsidesætte landspolitikeres bestræbelser på at føre en ansvarlig klima- og miljøpolitik er lokale interesser, nemlig kortsigtede økonomiske interesser. Det svarer til at argumentere for udstykning af attraktive parcelhusgrunde i Holstebro Lystanlæg. Men det gør man bare ikke – og man udstykker heller ikke Vester Husbys grønne arealer!